تبلیغات
دلنوشته های یک دختر - دختررر

دلنوشته های یک دختر

خدا جانشین همه نداشته هاست

وقتی یک دختر حرفی نمیزند
میلیونها فکر در سرش می گذرد.
وقتی یک دختربحث نمیکند
عمیقا مشغول فکر کردن است.
وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند
یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بود.
وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم
یعنی اصلا حال خوبی ندارد.
وقتی یک دختر به تو خیره می شود
شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گویی.
وقتی یک دختر سرش را روی سینه تو می گذارد
آرزو می کند برای همیشه مال او باشی.
وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند
توجه تو را طلب می کند.
وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد
یعنی میخواهد تو اقلا یک بار جوابش را بدهی.
وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم
یعنی واقعا دوستت دارد.
وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند
یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشی.
وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده
هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست.

دوستتون دارم وبازم مثل همیشه شما میدونید که اینجا همه چی در همهههه


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin