تبلیغات
دلنوشته های یک دختر - پدر....

دلنوشته های یک دختر

خدا جانشین همه نداشته هاست

نگاه مهربان  وصدای دلنشینت همیشه مرهم دل من در این غربت است بدانکه برای من بهتیرینی!پدرم!بروووو ادامه مطلب!!!!!!

از کوچه باغ بی کسی ام

از خلوت رویاهایم از بطن لحظه های ترک خورده ام گیتار قلبم را مینوازم ومهتاب شبانه ام را تابان میکنم چشمه ی چشمانم پر از اشک شوق میشود نام زیابیش را بر روی گلی مینگارم وبر رود خانه مهر روان میکنم اری پدر ای کسی که قلبت سرچشمه محبت ونامت مظهر مهر وصفاست وقلبت سرچشمه ی خوبی ها وپاکیهاست

اری چه زیباست وازه ی زیبای پدر ان بزگترین سایبان زندگی ان اقیانوس مهربانی او که برای راحتی فرزندانش سختی هارا به جان میخرد و

صفابخش وجود فرزندان است وقتی به دستانش مینگرم وقتی بر لبانش که ذکر خ دا را نجوا میکند چشم میدزم نمیدانم چگونه خدایم راشکر گویم او که

 افریننده ی موجودیست که برایم ارامش بخش است

اما هرگز نمیدانستم که افتاب نگاهش روزی غروب خواهد کرد و روزی در  کنار ما نخواهد بود

 ان زمان که تورا به خاک سپردند ازخاک خواستم نگه دارت باشد زیرا پیکر عزیزی را در اغوش میگرفت که برایم بی همتا بود و من امروز کنار پنججره ی خاطرات به باغ خاطرات دیروز چشم دوخته ام تا شاید حصار اینده بر جراحت قلبم مرهم گذاد چرا که هرگز مرگت را باور نخوام کرد


نوشته شده در چهارشنبه 5 تیر 1392 ساعت 10:42 ق.ظ توسط دلسا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin