تبلیغات
دلنوشته های یک دختر - گاهی...

دلنوشته های یک دختر

خدا جانشین همه نداشته هاست

گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــد

و نـــــــــــه خنــــــــده

نــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــد

و نـــــــه سکــــــــوت

آنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیس

رو بـــه آسمـــــان می کنی و می گویی


خدایــــــا

تنهـــــا تــــو را دارم

تنهـــــــایم مگـــــــذار

نوشته شده در چهارشنبه 5 تیر 1392 ساعت 01:38 ب.ظ توسط دلسا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin