تبلیغات
دلنوشته های یک دختر - قدر ایینه...

دلنوشته های یک دختر

خدا جانشین همه نداشته هاست

تا که بودیم نبودیم کسی کشت مارا غم بی همنفسی

تاکه رفتیم همه یار شدند خفته ایمو همه بیدار شدند

قدر ایینه بدانید چو هست نه در ان وقت که اقبال شکستنوشته شده در چهارشنبه 5 تیر 1392 ساعت 02:10 ب.ظ توسط دلسا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin